» Prace Wysokościowe  » Usługi Wysokościowe - OFERTA

-Prace na elewacjach i dachach

Odśnieżanie dachów / dowolny stopień skomplikowania
Usuwanie nawisów lodowych i sopli
Wymiana, montaż obróbek blacharskich / usługi dekarskie
Remonty balkonów
Uszczelnianie połączeń płyt elewacyjnych
Zbijanie odspojonych tynków
Rekonstrukcją gzymsów i glifów okiennych
Tynkowanie
Malowanie jednolite i wg wzoru
Uzupełnianie elewacji klinkierowych, renowacja fugi
Konserwacja rynien, rur spustowych, inst. odgromowych
Renowacje i rozbiórka kominów / również przemysłowych
Montaż ław kominiarskich i śniegołapów
Zabezpieczanie budynków przed obecnością Ptaków /aktywne i pasywne systemy zabezpieczeń/

-Mycie i czyszczenie

Mycie okien budynków mieszkalnych oraz wieżowców biurowych.
Wysokociśnieniowe mycie/czyszczenie elewacji każdego typu
Usuwanie Graffiti
Czyszczenie zbiorników przemysłowych, kotłów i silosów
Odgrzybianie i zabezpieczanie elewacji różnego rodzaju.
Czyszczenie hydrodynamiczne poszycia dachowego

-Specjalistyczne Usługi Elektryczne / eksploatacja i dozór /

Instalacja systemów ogrzewania rynnowego / instalacje przeciwoblodzeniowe /
Instalacje elektryczne w miejscach trudno dostępnych
Instalacje elektryczne przeciwwybuchowe
Oświetlenie przeciwkolizyjne budowli wysokich
Reklamy świetlne
Prace konserwacyjne na farmach wiatrowych

-Montaże i demontaże

Konstrukcji stalowych
Fasad panelowych
Budowlanych Sieci Asekuracyjnych (siatki bezpieczeństwa)
Oświetlenia przeszkodowego na obiektach wysokich
Rynien, rur spustowych i instalacji odgromowych
Przewodów TV kablowej
Reklam wielkoformatowych i świetlnych
Drabin ewakuacyjnych
Anten i nadajników

-Pozostałe usługi

* Instalacja Atestowanych Punktów Zabezpieczających przed upadkiem z Wysokości

Zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne
Wycinka oraz pielęgnacja drzew / zieleni wysokiej
Wykonywanie inspekcji miejsc trudno dostępnych
Montaż monitoringu przemysłowego / w miejscach trudno dostępnych
Wykonywanie raportów foto/video
Wykonywanie raportów TermoGraficznych / zdjęcia w podczerwieni /
__________________________________________________________________

-Works on elevations and roofs, clearing of snow roofs - the any step of complicating, removing ice overhangs and icicles, Renovations of balconies, sealing connections of cladding panels, reconstruction of cornices and window glyphs, plastering, the Recycling of Asbestos / elevations and roofs / uniform Painting and according to the pattern, supplementing clinker elevations, the renovation of the joint, warming fragments hard to reach of the elevation up, the Conservation of chutes, of rain water pipes, lightning protection systems, Renovations and the demolition of, also industrial chimneys, the Assembly of chimney sweep's benches, wrapping renovated buildings in the protecting Net - cleaning a window and cleaning, the window cleaning of residential buildings and office tower blocks. High pressure washing / cleaning the elevation of every type, removing the Graffiti, cleaning industrial containers, encirclements and silos, cleaning the mould from the walls of a building. Electric Services / the exploitation and the supervisory staff / of Electrician of high voltages on heights, wirings in places hard to reach, wirings against explosive, Illumination against conflicting of high buildings, the Advertisement light, conservation Works on wind farms / comprehensive service / -assemblies and disassembly, of steel Structures, the Illumination obstacle in masts and chimneys, Chutes, rain water pipes of both lightning protection systems, Wires of the cable TV, large-format and luminous Advertisements, evacuation Ladders, Aerials and transmitters - installing approved Systems in the Immediate Evacuation from High Buildings by Remaining services

* the Installation of approved Points protecting before the fall from the Height, anti Securities corrosion and fire protective, of Fragment and tree surgery / of high green, making inspections of places hard to reach, Assembly of the industrial monitoring / in places hard to reach, making of reports the photo / the video, carrying reports of taking in the infrared / 
     
   
 
licznik odwiedzin - 5834890        | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS